سس و اسنک

مواد اولیه و افزودنی

اسید استیک

اسید استیک

اسید سیتریک

اسید سیتریک

نشاسته اصلاح شده

نشاسته اصلاح شده

پودر زرده تخم مرغ

پودر زرده تخم مرغ

زانتان گام

زانتان گام

کربوکسی متیل سلولز

کربوکسی متیل سلولز

بنزوات سدیم

بنزوات سدیم

سدیم دی استات

سدیم دی استات