صنایع بستنی

مواد اولیه و افزودنی

رنگ های خوراکی طبیعی

رنگ های خوراکی طبیعی

امولسیفایر بستنی

امولسیفایر بستنی

استابلایزر  بستنی

استابلایزر بستنی

پودر کاکائو

پودر کاکائو

کره جانشین کاکائو

کره جانشین کاکائو

انواع طعم دهنده ها

انواع طعم دهنده ها

شیر خشک

شیر خشک

کامپاند میوه

کامپاند میوه