برخی از

مشتریان ما

شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل

شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل

شرکت لبنیات کالبر

شرکت لبنیات کالبر

مجتمع صنعتی میهن

مجتمع صنعتی میهن

شرکت فرآورده های لبنی پاکبان

شرکت فرآورده های لبنی پاکبان

شرکت صنایع شیرایران پگاه

شرکت صنایع شیرایران پگاه

شرکت فرآورده های لبنی رامک

شرکت فرآورده های لبنی رامک

گروه صنعتی صباح

گروه صنعتی صباح

شرکت لبنیات و بستنی دومینو

شرکت لبنیات و بستنی دومینو