صنایع شکلات سازی

مواد اولیه و افزودنی

لسیتین

لسیتین

رنگ های خوراکی طبیعی

رنگ های خوراکی طبیعی

مالتودکسترین

مالتودکسترین

مالتیتول

مالتیتول

سوربیتول

سوربیتول

زانتان گام

زانتان گام

دکستروز

دکستروز

پودرکاکائو

پودرکاکائو