واردات و فروش مواداولیه

از تامین کنندگان اروپایی و آسیایی

واردات فروش مواد اولیه صنایع لبنی

مواد اولیه صنایع لبنی

واردات فروش مواد اولیه صنایع نوشیدنی

مواد اولیه صنایع نوشابه سازی

واردات فروش مواد اولیه صنایع شکلات

مواد اولیه صنعت شکلات سازی

واردات فروش مواد اولیه سس

مواد اولیه ساخت سس

واردات فروش مواد اولیه آبمیوه

مواد اولیه صنایع آبمیوه

واردات فروش مواد اولیه صنایع نان و شیرینی

مواد اولیه صنعت نان و شیرینی

واردات فروش مواد اولیه اسنک

مواد اولیه صنایع اسنک

واردات فروش بسته بندی صنایع غذایی

مواد اولیه بسته بندی صنایع غذایی